Konrad Myśliński

Home/Konrad Myśliński

Spotkania dają mi pozytywnego kopa do działania – „ostrzę siekierę”. Uczestniczenie w spotkaniach to również dla mnie uczenie się networkingu. Wychodzenie ze strefy komfortu.

Konrad Myśliński