Jak zamykać sprzedaż.. w Polsce? (Wrzesień 2017)

Home/relacja/2017/Jak zamykać sprzedaż.. w Polsce? (Wrzesień 2017)

Ekspert: Robert Zych z Kontrakt OSH

We wrześniu naszym gościem był autor książki GEN SPRZEDAWCY i zarazem jeden z najlepszych trenerów sprzedaży w Polsce – Robert Zych z firmy szkoleniowej Kontrakt OSH.

Ze spotkania z Robertem dowiedzieliśmy się m.in.:

  • O systemie aktywnej sprzedaży AIDDA – attention, interest, desire, decision, action,
  • O różnych typach osobowości Klientów: Ja-Inni, Cele-Problemy, Osobisty-Rzeczowy, Zgodny-Negujący, Systematyczny-Chaotyczny,
  • Jak zamykać sprzedaż z polskimi Klientami,
  • O specyfice Klientów na JA
  • Dlaczego tak trudno zamknąć sprzedaż z klientem “zgodnym”
  • Kilka prostych technik do zastosowania przez każdego

Robert Zych — absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zasad sprzedaży uczył się w firmie CocaCola Bottlers. Od 1997 roku razem ze swoimi mentorami i nauczycielami Jerzym Gutem i Wojciechem Hamanem prowadzi firmę szkoleniową Kontrakt OSH. Jest autorem książek Szef w roli coacha, Gen sprzedawcy, Lider sprzedaży, Szef w relacji z zespołem. Od ponad 20 lat pracuje jako trener sprzedaży. Szkolił w Polsce firmy z listy 100 największych. Specjalizuje się w szkoleniach w zakresie sprzedaży skierowanych do handlowców i szefów zespołów, pomaga sprzedawcom w aktywnym pozyskiwaniu klientów poprzez coaching i naukę w miejscu pracy. Odpowiada także za sprzedaż w swojej firmie szkoleniowej i codziennie zdobywa nowe, praktyczne doświadczenia.