Jak dzięki follow up’om pozyskiwać nowych i odzyskiwać utraconych klientów?

Home/online/Jak dzięki follow up’om pozyskiwać nowych i odzyskiwać utraconych klientów?

Jak dzięki follow up’om pozyskiwać nowych i odzyskiwać utraconych klientów?

79,00  netto

Nagranie z drugiego spotkania w 2022 roku!

Ekspert miesiąca: Karol Bartkowski – praktyk Cold Callingu i Sprzedaży. Mówi o sobie, że Ociepla Zimne Telefony.

Temat spotkania:  Jak dzięki follow up’om pozyskiwać nowych i odzyskiwać utraconych klientów?”

Kategoria:

Opis

Dzięki temu nagraniu poznasz:

✅5 działań w ramach Follow upów, przez które tracisz szanse sprzedażowe i pieniądze;
✅ Nastawienie mentalne do Follow upu i związane z nim mity;
✅ Jak przygotować się do ponownego kontaktu?
✅ Jak prowadzić Follow up po pierwszej próbie kontaktu?
✅ A jak po dłuższej przerwie i/lub utracie klienta?
✅ Jakie działania podejmuję, aby mieć ułatwiony nawet wielokrotny, ponowny kontakt?